Home O magazinu

O magazinu

Magicna Zona Ime magazina: MAGIČNA ZONA
Slogan: Najtiražniji alternativni magazin
Godina pokretanja: 1997.
Gl. i odgovorni urednik: Dijana Škorić (dijana.skoric@color.rs)
Ciljna grupa: Od 30 – 70 godina
Dinamika izlaženja: Mesečnik, 12 izdanja godišnje
Prosečan tiraž: 27.000
Pokloni u časopisu: susreti sa poznatim isceliteljima i vidovnjacima, kao i pojedini alternativni tretmani
Pokrivenost: Srbija, BiH, Crna Gora
Broj strana: 68

Pretplata: godišnja – 720 dinara; polugodišnja 360 dinara
Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »
Web izdanje magazina »

KONCEPCIJA MAGAZINA
Časopis Magična Zona je brend u izdavaštvu po pitanju ezoterije. Namenjena je svima koji tragaju za drugačijim vidovima lečenja, kao i zaljubljenicima u one stvari za koje nauka jos uvek traži pravi odgovor. Magična Zona pronalazi nova lica koja se bave narodnim lečenjem kao i vidovnjake te omogućava čitaocima da stupe u konatakt sa njima. Pored toga, Magična Zona traga za manastirima i lekovitim izvorima gde su mnogi doziveli čudesna isceljenja. Nas časopis otkriva i stare već pomalo zaboravljene narodne rituale za privlačenje ljubavi, sreće i novca.

PROFIL ČITALACA
Većinu čitalačke publike ovog magazina čine žene (80%) od 20 do 50 godina, ali i starije, uglavnom osobe sa srednjom stručnom spremom. Mlađu populaciju najviše zanimaju rituali za privlačenje novca, ljubavi i sreće, kao i vidovite osobe, beli magovi i astrolozi. Stariju populaciju zanimaju iscelitelji, vidovnjaci i beli magovi. Kada je reč o čitalačkoj publici, na osnovu upitnika, kao i telefonskih poziva, utvrdili smo da su to uglavnom osobe koje veruju da svako zlo dolazi od ljudi, te krive magiju kad im nešto u životu ne ide kako treba, ili oni kojima zvanična medicina ne može da pomogne. Međutim, interesantno je da alternativa zanima i moćne ljude i biznismene (tu informaciju dobili smo od vidovnjaka kojima su redovna klijentela političari, bankari i pojedini tajkuni).

Impresum

OSNIVAČ I IZDAVAČ:
Color Media Special
Adresa redakcije: Temerinska 102, 21000 Novi Sad
Poštanski fah 269
Tel. 021/489-71-00; Fax: 021/489-71-26;
e-mail: zona@color.rs

REDAKCIJA
Glavni i odgovorni urednik:
Dijana Škorić
(dijana.skoric@color.rs)
Art direktor:
Nataša Dragišić (natasa.dragisic@color.rs)
Redaktor:
Angelina Čakširan
(angelina.caksiran@color.rs)

GRAFIČKA PRIPREMA:
Grafički urednik:
Irma Janoši (irma.janosi@color.rs)
Obrada fotografija:
Tanja Poldrugo (tanja.poldrugo@color.rs)

LEKTURA I KOREKTURA
Slobodanka Šatara
(slobodanka.satara@color.rs)

PRETPLATA:
polugodišnja 354 din.; godišnja 708 din.
Tel. 021/4897134
e-mail: pretplata@color.rs

Direktor:
Tanja Narančić (tanja.narancic@color.rs)
Advertajzing direktor izdanja:
Dubravka Bijelić (dubravka.bijelic@yahoo.com)
Tel: 063/383-162
Tehnički direktor:
Srđan Plavšić (srdjan.plavsic@color.rs)
Direktor korporativnih komunikacija:
Milica Milić (milica.milic@color.rs)
Editorijal direktor:
Petar Janošević (petar.janosevic@color.rs)

”Color Media Special” je članica:

ADVERTAJZING
Advertajzing direktor grupe:
Goran Radulović
(goran.radulovic@color.rs)
Strahinja Antonić,
advertajzing menadžer grupe
(strahinja.antonic@color.rs)
Snežana Topolić,
advertajzing menadžer grupe
(snezana.topolic@color.rs)
Dragan Vučević,
advertajzing menadžer grupe
(dragan.vucevic@color.rs)
Saša Maćešić,
advertajzing menadžer grupe
(sasa.macesic@color.rs)

Beograd
Adresa marketinga: Dalmatinska 17
Tel./fax: 011/3810-810; 3810-888

Novi Sad
Adresa marketinga:
Temerinska 102
Tel./fax: 021/489-7100; 489-7126

Štampa: ”Color Print” d. o. o.
Adresa: Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad
Tel./fax: 021/6417-333; 021/6417-335
e– mail: colorprint@color.rs

DISTRIBUCIJA
”Distri Press” d.o.o.
Surčinski put 1N, 11070 Novi Beograd
Tel./fax: 011/312-9371, 312-9446, 312-9502

DISTRIBUCIJA ZA EVROPU
SR Nemačka: ASV VERTRIEBS GmbH,
Süderstraße 77,
D – 20097 HAMBURG
Švajcarska: VALORA AG, Hofackerstraße 40,
CH – 4132 MÜTTENZ
Austrija: MORAWA PRESSEVERTRIEB GmbH&COKG,
Hackingerstraße 52, A – 1140 WIEN

CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteke Matice srpske,
Novi Sad 133.52
ZONA / urednik Dijana Škorić. – 2004, br.190 – . – Novi Sad: Color
Media Special, 2009 – . –
Ilustr. ; 30 cm
Mesečno. – Nastavak publikacije: Zona sumraka = ISSN 1450-7870
ISSN 1820 – 497X
COBISS.SR– ID 196792839

CRNA GORA
Uvoznik i distributer: ”Monte Color” d.o.o.
Adresa: Đoka Miraševića 15, Podgorica
Direktor: Milivoje Ćalić
Tel.: 020/206-155; 206-156; 269-029
e-mail: montecolor@cg.yu

List je registrovan u Republičkom sekretarijatu
za informacije Crne Gore pod rednim brojem 233

BOSNA I HERCEGOVINA
Uvoznik i distributer: ”Svet Print” d.o.o.
Adresa: Slobodana Jovanovića 28, Banja Luka
Direktor: Ibojka Milošević
Tel./fax: 051/308-343; 308-349
e-mail: svetprint@color.co.ba
Predstavništvo i distribucija u Sarajevu:
”Svijet Print”,  d.o.o.
Senada Poturka Sencije 120, Sarajevo
Tel.: 033/768-986
Direktor: Džafer Olević
Nacionalna biblioteka,
Sarajevo – ISSN 1840-1910
List je upisan pod brojem 330 od 18. 04. 2007.
i registrovan rešenjem Ministarstva
prosvete i kulture
Republike Srpske
pod rednim brojem 07.3-27-1/07

MAKEDONIJA
Uvoznik i distributer: ”Svet Press” dooel
Adresa: Debarca 3, 10000 Skoplje
Direktor: Kolja Miladinov
Tel./fax:  02/322-30-64
e-mail: svet@colormedia.com.mk

Color Media Special i redakcija Magična ZONA ne odgovaraju za sadržaj i
istinitost objavljenih reklamnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih
ili oglašavanih elektronskih lokacija.
Redakcija Magična ZONA nije obavezna da vraća i odgovara na primljene
rukopise, fotografije i internet poštu.
Uredništvo ne snosi odgovornost za nenamerne i štamparske greške.

Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe štampane
sadržaje izdanja MAGIČNA ZONA bez pismenog odobrenja izdavača.

COLOR PRESS GROUP  je član
International Federation
of the Periodical Press

CPG je ekskluzivni
partner fonda