Vlaška magija:Drveće ostvaruje životne ciljeve

Verovanje u magijsku moć drveća stara je koliko i sam čovek, a dok delovi nekih vrsta štite od uroka, postoji i drveće koje može da donese veliku nesreću

Još više nego u govor cveće, naši su preci verovali u govor drveća. Stablo se i danas smatra mestom gde borave razni duhovi, a svaka grančica posmatra se kao oružje kojim ti duhovi deluju na ljude. Zato se seča drveta smatrala velikim zločinom koji se u mnogim državama sve do 19. veka kažnjavao smrću (u Velikoj Britaniji još uvek postoji zakon kojim se zabranjuje seča izvesnog drveća).

JASEN DONOSI UDAJU

U mitologiji mnogih civilizacija tvrdi se da je prvi čovek stvoren od jasena, pa su prema tome, mnoga verovanja vezana za ovo drvo. U Velikoj Britaniji smatra se da izostanak krilatih semenki jasena predskazuje smrt vladara.

Ako seme jasena padne i uplete se u nečiju kosu, taj će čovek biti zdrav i dugovečan. Jasen garantuje dug život deci koja prođu ispod njegovih grana dok su još sasvim mala.
Naći list jasena koji s obe strane ima isti broj zareza donosi sreću, ali je u stvarnosti tako nešto veoma retko (ako nađete takav list pažljivo ga sasušite i sačuvajte).

U nekim krajevima veruje se da devojka može da otkrije ko će joj biti suprug ukoliko stavi list jasena u levu cipelu: prvi čovek koga potom sretne njoj je namenjen.

KORA TOPOLE – LEK PROTIV LJUBAVNIH JADA

Za topolu vezano je mnogo verovanja. Tvrdi se da ona uvek treperi i drhti zato što je krst na kojem je razapet Hrist bio upravo od ove vrste drveta. Veruje se da se duh ovog drveta toliko uzbudilo da njegove grane od tada ne prestaju da trepere.
Topoli se pripisuje moć izlečenja od groznice i ljubavnih patnji. U kori ovog drveta napravi se zarez u koji se sakrije parče nokta bolesnika, a zatim, kora se ponovo slepi. Važan podatak za one koji veruju – ovaj ritual mora se obaviti noću, pre svanuća, inače će se groznica ponovo vratiti…
Jasna Jojić

OSTATAK TEKSTA MOŽETE DA PROČITATE U NOVOM BROJU MAGIČNE ZONI KOJI JE NA KIOSCIMA OD 10. 03 – 9. 04. 2017.